4maja

Rozpoczęcie składania wniosków w ramach konkursu Minatura

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin04.05.201700:00

Nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki będzie prowadzony w sposób ciągły. Kierownikiem  grantu może być osoba, które uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych oraz nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN.

 

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

    

Lokalizacja

Wróć do listy