12czerwca

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin12:15

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

Szczegóły