Ocena pracowników

Zgodnie z Uchwałą nr 94/VI/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej" w 2019 roku zostanie przeprowadzona ocena pracowników za lata 2017-2018. Poniżej obowiązujące zasady.

 

Zasady oceny pracowników

Pliki: