Autor: KHData:  08.11.2017

51. Zjazd Krajowy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

W dniu 23 października 2017 r. odbył się 51. Zjazd Krajowy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Odbywa się on co cztery lata i jest jednym z najważniejszych spotkań władz i delegatów z poszczególnych Oddziałów i Kół TNOiK. W tym roku w Zjeździe Krajowym uczestniczyło 44 członków reprezentujących 16 Oddziałów. Celem Zjazdu jest przede wszystkim podsumowanie działalności Towarzystwa i Głównej Rady Naukowej w upływającej kadencji oraz dyskusja o jego przyszłości, a także wybór jego władz i członków Głównej Rady Naukowej TNOiK na następną kadencję. Prezesem Zarządu Głównego na kadencję 2017-2020 został wybrany ponownie prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Z przyjemnością informujemy, że delegaci Zjazdu postanowili powierzyć funkcję członka Zarządu Głównego TNOiK dr inż. Arkadiuszowi Jurczukowi – pracownikowi naszego Wydziału, reprezentującemu Oddział TNOiK w Białymstoku.

W ramach 51. Zjazdu przedstawiono strategiczne kierunki rozwoju TNOiK a także manifest „Zarządzanie 4.0” sformułowany przez władze Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Postuluje on przede wszystkim integrację środowisk naukowych w zakresie systematycznych badań nowej rzeczywistości biznesowej, redefinicji pryncypiów, zasad i koncepcji naukowych oraz wzmożenie aktywności w dobie zmian rzeczywistości społeczno-gospodarczych.

  

Wróć do listy