Autor: WZData:  26.10.2017

Ostatnie dni rekrutacji - Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Trwa rekrutacja na XI edycję studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji. Studia przeznaczone są również dla właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej informacji o studiach:
http://wiz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Zarządzanie-Zasobami-Ludzkimi

    

Wróć do listy