Autor: WIZData:  25.10.2017

KOLEJNE TRZY OSOBY OTRZYMAŁY GRANT W KONKURSIE MINIATURA 1

Z przyjemnością informujemy, że kolejnych trzech pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania, tj. dr Urszula Widelska, dr Andrzej Magruk i dr Krzysztof Stepaniuk uzyskało dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Urszula Widelska w projekcie pt. „Przywództwo a orientacja na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym” przeznaczy środki na badania wstępne, mające na celu uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie cechy, role oraz style przywódcze determinują orientację na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym, jaki jest poziom wiedzy tych przedsiębiorstw na temat rynków docelowych oraz jaki jest zakres partycypacji przywódców przedsiębiorstw innowacyjnych w kształtowaniu strategii opartej na orientacji na klienta.

Działaniem przewidzianym do realizacji projektu przez dr Andrzeja Magruka pt. „Modelowanie zarządzania niepewnością w złożonych systemach za pomocą metodyki foresight” jest wyjazd konferencyjny nt. „Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition, 13–14 June 2018, Tampere, Finland – 19th International Futures Conference (IFC2018) of the Finland Futures Research Centre (FFRC)”. Wyjazd konferencyjny umożliwi zaprezentowanie oraz skonsultowanie z innymi badaczami (w tym ekspertami, teoretykami, praktykami) głównych wyników działań badawczych, które odnoszą się do budowy systemowego modelu identyfikacji, analizy oraz minimalizacji zjawiska niepewnością za pomocą metodyki foresight (z uwzględnieniem typów, klas, poszczególnych metod) w złożonych systemach (na przykład dotyczących zrównoważonego rozwoju).

Grant dr Krzysztofa Stepaniuka pt. „Umiędzynarodowienie i ewaluacja memetycznej metodyki zarządzania treścią w sieciach społecznościowych na potrzeby budowania wizerunku destynacji” zakłada zaprezentowanie w międzynarodowym środowisku osiągnięcia naukowego wnioskodawcy w ramach prestiżowej konferencji IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2018), która odbędzie się w dn. 7-10.10.2018 w Miyazaki w Japonii. Osiągnięcie to zostało roboczo zdefiniowane na potrzeby przyszłej procedury habilitacyjnej.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i naszym Kolegom!

  

Wróć do listy