Autor: WZData:  10.10.2017

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Coaching w biznesie, Studia Menedżerskie dla Inżynierów

Do 25 października 2017 r. potrwa rekrutacja na na Studia Podyplomowe Coaching w biznesie oraz Studia Menedżerskie dla Inżynierów.

Podstawową przesłanką uruchomienia studiów  Coaching w biznesie jest przekonanie o deficycie pracowników kompetentnych w prowadzeniu procesów coachingowych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych. W perspektywie ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się duże zapotrzebowanie na powyższe umiejętności, dlatego zapraszamy Państwa do podjęcia unikatowych studiów podyplomowych Coaching w biznesie. Studia skierowane są do:

  • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
  • przedsiębiorców,
  • psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
  • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
  • pracowników działów personalnych,
  • wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem,
  • osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

Uczestnicy w czasie trwania studiów  będą mogli korzystać z superwizji, by na bieżąco weryfikować swoje zawodowe umiejętności coachingowe w kontakcie z doświadczonymi praktykami coachingu.

Partner merytoryczny: Szkoła Coachów Meritum

  

PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW adresowane są do osób posiadających wykształcenie techniczne, przygotowujących się do pełnienia ról kierowniczych w różnego typu organizacjach. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy Słuchaczy z zakresu nowoczesnego zarządzania.

Program studiów jest oparty na modułowym systemie nauczania, ukierunkowanym na umiejętności sprawnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołem. Koncepcja studiów opiera się na przekazaniu Słuchaczom nowoczesnej wiedzy popartej umiejętnościami jej stosowania. Zajęcia mają charakter interaktywny i są ukierunkowane na potrzeby dydaktyczne absolwentów kierunków technicznych. Studia zapewniają rozwój kompetencji menedżerskich, kształtowanie umiejętności analizy zjawisk występujących w organizacji, wyciągania wniosków, uczą podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowują do pełnienia roli lidera zespołu.

Elementem wyróżniającym program PODYPLOMOWYCH STUDIÓW MENEDŻERSKICH DLA INŻYNIERÓW jest umożliwienie Słuchaczom pogłębionej diagnozy własnych predyspozycji osobowościowych opartej na testach psychologicznych. Dodatkowo oferowane są warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych i kreatywności.

Co wyróżnia te studia?

Atutem tych studiów podyplomowych są wykładowcy: praktycy i eksperci z wybranych dziedzin, w tym pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Wyróżnikiem studiów jest także docenienie miękkich aspektów zarządzania: Słuchacze pogłębią swoją świadomość menedżerską dzięki zajęciom o charakterze psychologicznym, przejdą sesję coachingową, nauczą się skutecznej autoprezentacji. Ponadto atutem studiów jest kompleksowość programu, dzięki czemu Absolwenci będą przygotowani do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami stojącymi przed kadrą menedżerską.

 

Więcej informacji o studiach:

Coaching w biznesie
Studia Menedżerskie dla Inżynierów
.

 

Wróć do listy