Autor: WZData:  25.09.2017

Od nowego roku akademickiego Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej pod nowym szyldem

Od kilku lat Wydział Zarządzania ewoluuje w stronę klasycznych kierunków politechnicznych (inżynierskich) nie zapominając o ważnej roli nauki i dydaktyki w zakresie przygotowania studentów do realizacji procesów organizacyjnych i zarządczych w przedsiębiorstwach (ukierunkowanie menedżerskie naszych absolwentów). Początkowo Wydział prowadził kształcenie przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, szczególnie koncentrując się na dziedzinie nauk ekonomicznych. Wkrótce okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na inżynierów posiadających poszerzoną wiedzę i umiejętności związane z organizacją procesów produkcyjnych, zarządzaniem zespołem pracowników, funkcjonowaniem gospodarki, promocją sprzedaży, komercjalizacją wytworzonych produktów itp. Wypełniając lukę w ofercie dydaktycznej Politechniki na Wydziale zaczęliśmy uruchamiać kierunki inżynierskie. Jednocześnie rozwijaliśmy kadrę naukową i poszerzaliśmy zakres badań na obszary nauk technicznych. Obecnie mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Ofertę kształcenia rozszerzyliśmy do 4 kierunków inżynierskich: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług oraz inżynieria meblarstwa. Utrzymujemy dwa kierunki ekonomiczne: zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. W duchu tych zmian podjęliśmy kolejną decyzję, że nowa nazwa Wydział Inżynierii Zarządzania lepiej odzwierciedli nasz obecny potencjał. Zmiana nazwy Wydziału ma również dodatkowe aspekty: 

  • jednoznacznie identyfikuje Wydział z uczelnią politechniczną,
  • oddaje istotę kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, które łączy wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania,
  • określa możliwość dalszego rozwoju poprzez studia podyplomowe np. inżynierowie, mogą kontynuować naukę na specjalnie dla nich przygotowanych studiach menedżerskich,
  • odzwierciedla powiązanie edukacji z przemysłem.                        

  

W nowy rok akademicki wchodzimy z nową nazwą, ale pozostajemy z mocno zakorzenioną na naszym Wydziale determinację rozwoju szeroko rozumianej akademickości na najwyższym poziomie.

DZIEKAN
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.

    

Wróć do listy