Autor: KPData:  13.09.2017

Nowe staże dla naszych studentów

W ciągu kilku najbliższych miesięcy rozpoczniemy rekrutację na nowe staże podnoszące kompetencje i umiejętności naszych studentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będące Instytucją Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w dniu 7 września 2017 roku zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17.

Trzy wnioski złożone przez Wydział Zarządzania otrzymały łączne dofinasowanie w wysokości 2 330 385,56 zł:

  1. Wniosek: „e-Manager” - program staży menedżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej otrzymał dofinasowanie w wysokości 1 255 121,16 zł,
  2. Wniosek: Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarzadzania Politechniki Białostockiej” otrzymał dofinasowanie w wysokości 637 454,90 zł,
  3. Wniosek: „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy” dla kierunku turystyka i rekreacja otrzymał dofinasowanie w wysokości 437 809,50 zł.

Poniżej link do strony z informacją NCBIR:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5497,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-sp217.html

          

Wróć do listy