Autor: WZData:  18.07.2017

Zgoda MNiSW na nowy kierunek studiów na Wydziale Zarządzania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia  Wydziałowi Zarządzania i Zamiejscowemu Wydziałowi Leśnemu w Hajnówce Politechniki Białostockiej do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria meblarstwa.

Absolwent kierunku inżynieria meblarstwa będzie specjalistą o wiedzy i umiejętnościach związanych z praktycznym przygotowaniem w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Będzie znał techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa. Będzie także posiadał wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko.

Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli w toku studiów i odbywania długoterminowej praktyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej absolwent bardzo dobrze pozna specyfikę branży meblarskiej.

Rekrutacja rozpocznie się 16 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji o studiach:
http://wz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Inżynieria-Meblarstwa


 

  

Wróć do listy