Autor: WZData:  12.06.2017

Finał konkursu Big Idea Competition

W dniu 9 czerwca 2017 r. na Wydziale Zarządzania PB odbył się Konkurs Big Idea Competition  w ramach projektu LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship (Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme LT-PL-1R-048). Organizatorami Konkursu był zespół projektu ze strony PB: dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, dr Ewa Glińska, dr Joanna Godlewska, dr Marta Jarocka, dr Urszula Kobylińska, mgr Ewelina Tomaszewska.

Celem Konkursu było podniesienie kompetencji  studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie  przedsiębiorczości i kreatywności oraz promowanie pracy w zespole. W ramach przeprowadzonych warsztatów studenci otrzymali wskazówki od trenerów biznesu i przedsiębiorców - Pan Norbert Brzostowski / Project Consulting oraz Pan Paweł Niemotko / trener biznesu, jak skutecznie rozwijać swój pomysł i w konsekwencji sprzedać swój produkt.

Grupę docelową Konkursu stanowili studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, zrzeszeni w kołach naukowych.

Konkurs przebiegał w II etapach. Do I etapu zgłosiło się 11 zespołów, które na specjalnych formularzach opisały swój pomysł na produkt/usługę/przedsięwzięcie. Na podstawie selekcji pomysłów do II etapu zakwalifikowano 8 zespołów. Wśród zakwalifikowanych pomysłów znalazły się następujące:

  1. WASI – Wirtualny Akademicki System Informacyjny
  2. Algorytmy ewolucyjne w merchandisingu
  3. Wieszak z funkcją osuszania wnętrza buta
  4. Friendly travel
  5. Opaska medyczna MEDIC ARMBAND
  6. „ZambroPark” – park rozrywki w Zambrowie
  7. Pamięciopis
  8. KappaClean 300 Pro.

Jury w składzie: dr hab. inż. Dariusz Siemieniako (Przewodniczący), dr inż. Romuald Ziółkowski, dr Ewa Rollnik-Sadowska, mgr Norbert Brzostowski, mgr Paweł Niemotko zdecydowało większością głosów, iż I miejsce w Konkursie Big Idea Competition zdobył pomysł na innowacyjny produkt – opaskę medyczną Medic ARMBAND opracowany przez zespół w składzie: Maciej Łomanowski, Magda Niewiadomska, Natalia Woroniecka, Justyna Smolińska, (Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego pod kierunkiem dr Andrzeja Pawluczuka).

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów !

Wróć do listy