Autor: KHData:  02.06.2017

Dr inż. Krzysztof Kamil Żur

Szanowni Pracownicy,

z przyjemnością informuję, że 2 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Kamila Żura pt. „Analiza drgań własnych płyt kołowych i pierścieniowych o ciągłym i dyskretno-ciągłym rozkładzie parametrów”.

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. (Politechnika Białostocka), a recenzentami dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. nzw. (Politechnika Lubelska) oraz dr hab. inż. Michał Kuciej, prof. nzw. (Politechnika Białostocka).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

W imieniu Władz i Pracowników Wydziału
dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Prodziekan do spraw Nauki

         

Wróć do listy