Autor: WZData:  31.05.2017

Teoria zweryfikowana przez praktykę

I tura szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji procesowych zakończyła się sukcesem studentów Wydziału Zarządzania i zdobyciem przez nich profesjonalnych Certyfikatów Kompetencji Procesowych.

W szkoleniu wzięło udział 40 studentów z sześciu polskich uczelni (Politechnika Opolska, SGH w Warszawie, Uniwersytet Gdański, UMCS, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) w tym ośmiu studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Egzamin certyfikujący był poprzedzony specjalistycznym szkoleniem z zakresu zarówno zasad zarządzania procesami jak i jego praktycznych aspektów. Biorąc pod uwagę opinie uczestników Programu można stwierdzić, że jest on odpowiedzią na potrzeby studentów.

„(…) Dobrym jest to, że uczelnia daje możliwość zrobienia czegoś dodatkowo, poza zajęciami, co może pomóc zwiększyć studentom ich wartość na rynku pracy, nabyć nowe kompetencje, nauczyć się czegoś dodatkowego (…)”.

„(…) Będzie ona (Certyfikacja) przydatna w poszukiwaniu pracy po studiach, ponieważ w dużej mierze teraz szukają ludzi z wiedzą na temat procesów i projektów. Te dwie dziedziny bardzo się rozwijają, a nie ma na rynku pracy jeszcze zbyt wielu specjalistów. Poszerzy to moje kompetencje na rynku pracy (…)”.

„(…)Szkolenie w formie meetingów e-learningowych pozwoliło w wolnym czasie od zajęć na uczelni i innych obowiązków rozszerzyć wiedzę z zarządzania procesami„(…).

„(…)Ogólnie uważam, że było warto.”

Opinie uczestników szkolenia potwierdzają także zasadność przyjętej na Wydziale Zarządzania koncepcji kształcenia studentów od teorii do praktyki realizowanej poprzez wdrażanie zewnętrznych programów certyfikujących, cykle spotkań z praktykami biznesu, warsztatów, staży i praktyk zawodowych.

Jednostką certyfikująca jest BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Koordynatorem i certyfikowanym wykładowcą Programu Certyfikacji Procesowej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej jest dr inż. Arkadiusz Jurczuk. Szczegóły i zasady udziału w programie certyfikacji na stronie Wydziału Zarządzania PB oraz stronie Akademii Procesowej BOC. Kolejna tura programu ruszy już w następnym roku akademickim.

Wróć do listy