Autor: WZData:  03.04.2017

Wydział Zarządzania zaprasza studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na bezpłatne szkolenie z aplikacji AutoDesk Fusion 360

Przebieg szkolenia     

Etap I – 25 godzin zajęć stacjonarnych z zakresu kompleksowej obsługi oprogramowania Autodesk Fusion 360 na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym (zajęcia będą się odbywały w pracowni komputerowej WZ, grupy 15 osobowe)

Etap II – Tworzenie nowych produktów w oparciu o realne problemy i wytyczne z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w Etapie I (podział na grupy 5 osobowe i praca grupowa nad projektem. Tematy projektów zostaną zaproponowane przez prowadzących zajęcia. Czas przewidziany na wykonanie projektu to 14 dni)

Etap III – webinarium (czas trwania 3 godziny) przygotowujący do zdobycia statusu Fusion 360 Autodesk Certified User (ACU)

Etap IV – Egzamin Fusion 360 ACU. Organizator zobowiązuje się do udzielenia uczestnikom szkolenia rabatu na egzamin w wysokości co najmniej 50% ceny rynkowej.

Po zapisaniu się na kurs udział w trzech pierwszych etapach jest obowiązkowy. Etap IV jest dobrowolny.

Każdy uczestnik, który ukończy trzy Etapy projektu otrzyma:

  • imienny certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Fusion 360,
  • pisemne referencje oraz zaświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.

Organizator wraz z przedstawicielami Wydziału Zarządzania PB dokona wyboru Zespołów - Laureatów spośród uczestników Etapu II. Nagrody będą przyznane na zakończenie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o zgłoszenie się do dr. inż. Wojciecha Zalewskiego (Katedra Informatyki Gospodarczej, 117 KB).
Zajęcia stacjonarne (I Etap) dla trzech grup odbędą się w dniach:

  • grupa I – 12, 13, 19 kwietnia 2017 r.
  • grupa II – 20, 21, 27 kwietnia 2017 r.
  • grupa III – 24, 25, 26 kwietnia 2017 r.

Dokładne godziny zajęć zostaną ustalone z zainteresowanymi studentami.


Program zajęć
Etapy
Regulamin
 
 

Wróć do listy