Autor: RZData:  21.03.2017

2WORK 4YOU

Politechnika Białostocka rozpoczęła realizację projektu 2WORK - kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności absolwentów PB na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie oczekiwanym przez pracodawców.

W ramach projektu przewidziano realizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów kształtujących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, dodatkowych zadań praktycznych w zespołach projektowych, branżowych warsztatów językowych oraz wizyt studyjnych u przedsiębiorców w Polsce i w regionie. Zaplanowane w projekcie działania wynikają z realnych potrzeb rynku pracy wskazanych przez otoczenie pracodawców.

Rozpoczęła się już rekrutacja do projektu poprzez stronę internetową www.2work.pb.edu.pl. i potrwa do 15.04.2017 r. Na Wydziale Zarządzania  uczestnikami projektu mogą być studenci dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia na kierunkach: Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji i Logistyka. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała średnia ocen z toku studiów oraz dodatkowe osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie działania finansowane są ze środków UE.

Koordynatorem projektu na Wydziale Zarządzania jest dr inż. Romuald Ziółkowski. Pytania proszę kierować na adres r.ziolkowski@pb.edu.pl lub telefonicznie (85) 7467473. Zapraszam również do kontaktu osobistego w pokoju 108 (budynek Dziekanatu, I piętro).

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.2work.pb.edu.pl

                                                            

Wróć do listy