Autor: JEData:  15.03.2017

dr hab. inż. Katarzyna Halicka

Drogie Koleżanki i Koledzy;

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza Koleżanka dr inż. Katarzyna Halicka – Prodziekan do spraw Nauki, uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria produkcji.

Stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego Referencyjna metodyka prospektywnej analizy technologii

Jednocześnie informuję, że dr hab. inż. Katarzyna Halicka jest pierwszą w Polsce osobą posiadającą stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Gratulujemy naszej Koleżance sukcesu zawodowego i dziękujemy za zaangażowanie w pracę naukową na rzecz Wydziału Zarządzania. Postawa dr hab. inż. Katarzyny Halickiej jest doskonałym przykładem wzorcowej ścieżki rozwoju naukowego.

Z gratulacjami i podziękowaniami

Dziekan Wydziału Zarządzania
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.


    

Wróć do listy