Autor: RZData:  10.03.2017

Zapisz się na wyjazd w ramach programu ERASMUS+

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ na semestr zimowy 2017/18 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć wypełnioną komputerowo, wydrukowaną i podpisaną ankietę kandydata w pokoju 213 KF (u koordynatora wydziałowego, pani doktor Joanny Szydło) lub w sekretariacie Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych (pokój 104 KF). Termin składania ankiet upływa w dniu 3 kwietnia 2017 r. Formularz ankiety znajduje się na stronie: http://bwm.pb.edu.pl/pl/ep/pro/s/fomularze/1).

4 kwietnia 2017 r. będzie ogłoszona wstępna lista osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Więcej szczegółów na temat wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ znajdziesz tutaj.

                                                                              

Wróć do listy