Autor: DSData:  09.03.2017

Film promocyjny Politechniki Białostockiej z udziałem studentów zagranicznych z Wydziału Zarządzania

W związku z realizacją projektu pt. Logistyka i zarządzanie - międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został nagrany film promocyjny dotyczący studiowania na Politechnice Białostockiej.

W filmie wystąpili studenci zagraniczni z kierunku Zarządzanie, specjalności Management of Innovation and Business Development. Przez pryzmat swoich doświadczeń, dotyczących zarówno studiowania na Wydziale Zarządzania, jak również możliwości życia i spędzania czasu wolnego jakie stwarza miasto Białystok, bohaterowie filmu zachęcają obcokrajowców do studiowania na Politechnice Białostockiej.

Film został nagrany przez zespół Naukowej Interaktywnej Telewizji HD PlatonTV. Pomysłodawcą i realizatorem scenariusza był Bartosz Śliwecki.

Zdjęcie: Tomasz Trochimczuk

Życzymy miłego oglądania!!!                                          

 

Wróć do listy