Autor: TTData:  28.02.2017

WAMPIRIADA na Wydziale Zarządzania

Dziś na Wydziale Zarządzania odbyła się ogólnopolska akcja WAMPIRIADA - studenckie honorowe krwiodawstwo, organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Akcja kierowana jest do wszystkich tych, którym nie jest obojętny drugi człowiek, a jej główny cel to ratowanie ludzkiego życia.

Wielu studentów po raz pierwszy zetknęło się z ideą honorowego krwiodawstwa.

Więcej informacji o akcji:
https://www.facebook.com/Wampiriada.Bialystok/
http://wampiriada.nzs.bialystok.pl/

Wróć do listy