Autor: KKData:  21.02.2017

Prof. Erwin Pesch na Wydziale Zarządzania

W dniach 20-24 lutego 2017 r. gościmy na Wydziale Prof. Erwina Pescha. Profesor E. Pesch jest kierownikiem katedry  Management Information Sciences na Uniwersytecie w Siegen oraz Dyrektorem centrum badawczego pod nazwą Center for Advanced Studies in Management (CASiM) na HHL Leipzig Graduate School of Management. Jest wybitnym, jednym z najczęściej cytowanych specjalistów z zakresu metod optymalizacyjnych w logistyce i produkcji, w szczególności z zakresu harmonogramowania (scheduling), marszrutyzacji (routing) oraz optymalnego projektowania layoutu np. terminali przeładunkowych. Jest autorem 6 podręczników oraz ponad 200 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

W ramach wizyty na WZ PB prof. E. Pesch przedstawił w dniu 20 lutego prezentację pod tytułem: „Airport Flight Gate Scheduling” w ramach seminarium doktorancko-habilitacyjnego prowadzonego na Wydziale. W dniu 21 lutego o godz. 10.15 w auli 20 KB będzie miał wykład dla studentów logistyki oraz zarządzania II stopnia w ramach specjalności informatyka gospodarcza i logistyka. Temat wykładu to  „Recent advances in intermodal transport optimization”. Gośćmi na wykładzie będą przedstawiciele przedsiębiorstwa Adampol. Po wykładzie odbędzie się spotkanie Pana Profesora z przedstawicielami przedsiębiorstwa Adampol, na którym będą omawiane problemy dotyczące transportu kontenerowego wymagające optymalizacji.

Wizyta prof. E. Pescha odbywa się w ramach prowadzonej współpracy z dr Katarzyną Kuźmicz z Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach. W bieżącym semestrze dr Katarzyna Kuźmicz będzie prowadziła badania pod kierunkiem prof. E. Pescha w ramach stypendium na Uniwersytecie w Siegen.

  

Wróć do listy