Autor: JEData:  10.01.2017

PROJEKT NA 3-MIESIĘCZNE STAŻE DLA STUDENTÓW LOGISTYKI I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH DOFINANSOWANE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Szanowni państwo,

miło jest mi poinformować, że projekt przygotowany przez pracowników Wydziału Zarządzania pt. „Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,73 mln zł, zaś kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, to 1,64 mln zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania PB. Projektem zostanie objętych 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów I st. w 2017 i 2018 r.) na kierunku logistyka.

Projekt przewiduje finansowanie 3-miesięcznych staży (360 h) w przedsiębiorstwach zarówno krajowych jak i zagranicznych (Litwa, Czechy, Słowacja). Dofinansowaniem zostanie objęte m.in. stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników staży oraz ubezpieczenie.

Głównym rezultatem projektu - ze strony stażysty - będzie szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży co może skutkować ew. zatrudnieniem.

Ze strony WZPB rezultatami będą m.in. utrwalanie współpracy sfery naukowej i gospodarczej skutkujące w przyszłości zwiększaniem liczby stażystów w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz powiększenie palety przedsiębiorstw współpracujących z WZPB (w tym w Radzie Przedsiębiorców) co przełoży się na praktyczne aspekty kształcenia.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4823,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-po-protestach-w-konkursie-nr-2sppower3-12015.html

W skład zespołu przygotowującego wniosek wchodziły następujące osoby: mgr Mariusz Gorustowicz, dr Joanna Szydło, dr Anna Olszewska, dr Sławomira Hajduk.

Serdecznie gratuluję

Joanna Ejdys

Dziekan Wydziału Zarządzania

    

Wróć do listy