Autor: DSData:  04.01.2017

Studenci kierunku turystyka i rekreacja zaangażowani w realizację projektów społecznych

W okresie przedświątecznym studenci II roku kierunku turystyka i rekreacja wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację projektów społecznych. W ramach swojej działalności zorganizowali cztery przedsięwzięcia.

W dniu 29 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku studenci zorganizowali projekt pt. „ Andrzejki dawniej i dziś”. Głównym celem było zapoznanie dzieci z tradycją i zwyczajami andrzejkowymi, trening umiejętności pracy w grupie rówieśniczej i oczywiście dobra zabawa. Uczniowie dowiedzieli się skąd wywodzą się tradycje andrzejkowe, jak obchodziło się je w dawnych czasach, a jak obecnie. Każdy uczeń mógł wziąć udział w licznych andrzejkowych wróżbach oraz nauczyć się nowych tańców. Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do Pani Elżbiety Wasiluk za pomoc na każdym etapie realizacji projektu.

Projekt przygotowała grupa studentów II roku kierunku turystyka i rekreacja w składzie: Marta Żukowska (koordynator projektu), Maria Kozłowska, Ewa Kalinowska, Karolina Radziwońska, Małgorzata Szydłowska, Wiktoria Trokhimik, Izabela Witkowska, Piotr Olechno, Waleria Piecewicz, Ilona Wierzbicka.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku studenci zrealizowali projekt pt. „Bal Andrzejkowy”. Przedsięwzięcie miało na celu rozwój umiejętności ruchowych i intelektualnych dzieci. W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane dla dzieci różnorodne zabawy andrzejkowe i dyskoteka. W projekcie wzięło udział około 40 dzieci wraz z opiekunami. Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do Pani Renaty Ostrowskiej i całej kadry opiekunów za pomoc w przygotowaniu projektu. Jednocześnie pragną serdecznie podziękować dla sponsorów Pizzerii SAVONA PIZZA CLUB oraz Cukiernii Sweet Life za przygotowanie poczęstunku dla uczestników.

Organizacją projektu zajmowali się studenci II roku kierunku turystyka i rekreacja w składzie: Kinga Jóźwiak (koordynator projektu), Monika Bańkowska, Agata Kopaniarz, Ewa Chudecka, Katsiaryna Alizarovich, Uladzimir Fiadutsik, Valeryia Kiturka, Karolina Mogielnicka, Ewa Dyszkiewicz.

W dniu 6 grudnia 2016 roku studenci zrealizowali projekt pt. „Mikołajki” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie. Uczestnikami przedsięwzięcia były dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie miało na celu rozwój umiejętności ruchowych i intelektualnych dzieci. W ramach projektu zostały przygotowane różnego rodzaju konkurencje sportowo-rekreacyjne i różnorodne atrakcje. Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do Pani Wicedyrektor Grażyny Rutkowskiej i całej kadry nauczycielskiej za pomoc w przygotowaniu projektu i bardzo miłe przyjęcie.

Organizacją projektu zajmowali się studenci II roku kierunku turystyka i rekreacja w składzie: Szpakowicz Andrzej (koordynator projektu), Mańko Michał, Zabielska Natalia, Glińska Zuzanna, Puchalska Mariola, Ściuba Joanna, Marcinkiewicz Dominika. Mierzejewska Beata, Mikucki Marcin, Sturgulewska Anna, Szawluk Julia, Wodzyńska Agata, Sadowski Emil, Tumiński Łukasz, Nowicki Damian, Olender Anna.

W dniu 13 grudnia 2016 roku w „Słonecznym przedszkolu” w Wasilkowie studenci zorganizowali projekt pt. „Mikołajki”. Wzięło w nim udział 25 dzieci w wieku 4-5 lat. Dzieci miały okazję udekorować pierniki kolorowymi ozdobami, nauczyć się świątecznych piosenek, przygotować bożonarodzeniowe ozdoby oraz porozmawiać o tradycjach związanych ze świętami. Największą atrakcją spotkania była wizyta św. Mikołaja, który wręczył uczestnikom drobne upominki. Organizatorzy słowa szczególnego podziękowania kierują do Pani Wiolety Kotowicz-Herrera za zaangażowanie w pomoc przy realizacji projektu. Jednocześnie serdecznie dziękują sponsorom Hurtowni Art. Przemysłowych IMPORT-EKSPORT Radosław Kalinowski oraz Stomed Sp. z o.o., którzy ofiarowali swoje wsparcie przy realizacji projektu.

Projekt przygotowała grupa studentów II roku kierunku turystyka i rekreacja w składzie: Joanna Bednarz (koordynator projektu), Anita Leonczuk, Sebastian Jagielski, Jakub Fiedoruk, Karolina Banel, Sylwia Gładkowska, Anna Gałecka, Patryk Jackiewicz, Martyna Kempisty, Servando Herrera Zuazo, Marlena Kondracka, Eugeniusz Kumuts, Yustyna Keda.

Wszystkim zaangażowanym studentom serdecznie gratulujemy realizacji projektów i czekamy na kolejne sukcesy w pracy społecznej!!!

Wróć do listy