Autor: DSData:  16.03.2018

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przyjmujemy zapisy słuchaczy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych. Rekrutacja potrwa do 20 kwietnia 2018 r. Limit miejsc wynosi 30 osób.

 Autor: AJData:  13.03.2018

Program Certyfikacji Procesowej

W dniu 19 marca 2018 r. rusza edycja programu Zaawansowanej Certyfikacji Procesowej dla studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

 Autor: ŁNData:  10.03.2018

dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz

Katarzyna Czerewacz-Filipowicz w dniu 9 marca br. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

 Autor: WIZData:  05.03.2018

INAUGURACJA EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

95. młodych studentów zgłosiło się na letnią edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na Politechnice Białostockiej. Oficjalna inauguracja odbyła się w sobotę 3 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

 Autor: WIZData:  28.02.2018

Ostatnie wolne miejsca - Coaching w biznesie - Studia Podyplomowe

Kończy się rekrutacja na studia podyplomowe Coaching w biznesie. Podstawową przesłanką uruchomienia studiów jest przekonanie o deficycie pracowników kompetentnych w prowadzeniu procesów coachingowych, zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych.

 Autor: WIZData:  28.02.2018

II edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

W sobotę 3 marca 2018 r. odbędzie się inauguracja II edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Tak jak w przypadku edycji zimowej w zajęciach wezmą udział uczniowie 5. i 6. klas szkół podstawowych

 Autor: WIZData:  28.02.2018

Ostatnie wolne miejsca - Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie techniczne, przygotowujących się do pełnienia ról kierowniczych w różnego typu organizacjach. Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy Słuchaczy z zakresu nowoczesnego zarządzania.

 Autor: WIZData:  22.02.2018

Webinarium “Business Acceleration – Practical Hints”

W dniu 21 lutego 2018 r. odbyło się WEBINARIUM poświęcone problematyce startupów pt. "Business Acceleration - Practical Hints".

 Autor: MOData:  21.02.2018

Weź udział w rekrutacji na studia Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ do krajów programu (KA-103) i krajów partnerskich (KA-107) w semestrze zimowym 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PB.

 Autor: JEData:  20.02.2018

Ponad 2 mln zł na rozwój Wydziału Inżynierii Zarządzania

W ramach projektu PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, o łącznej wartości 11,9 mln złotych Wydział Inżynierii Zarządzania będzie realizował zadania o wartości przeszło 2 mln zł.